De overdracht van een zakelijk auto naar privébezit is een belangrijk onderwerp voor ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Het onderscheid tussen beide groepen wordt gemaakt door de fiscus, omdat de winst voor de ene groep in de inkomstenbelasting belast is en voor de andere niet. Bij beide situaties geldt dat de overdracht van de auto moet plaatsvinden tegen een reële, zakelijke prijs.

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Voor ondernemers die in de inkomstenbelasting zijn belast, is het overdragen van de zakelijke auto niet zonder meer toegestaan. Dit is enkel mogelijk bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld dat de wetgeving zodanig verandert dat u, had u dit van tevoren geweten, de auto niet op de zaak had gezet.

U moet dit desgevraagd aannemelijk kunnen maken. Het is natuurlijk altijd mogelijk de auto aan een derde partij te verkopen en de auto vervolgens terug te kopen.

Zakelijke auto overdragen naar privé voor DGA’s 

Voor DGA’s geldt een andere regeling. Zij kunnen de zakelijke auto wel zonder beperkingen overdragen naar privébezit. Vanuit fiscaal oogpunt worden DGA’s beschouwd als werknemers en kunnen zij de auto voor een reële prijs overnemen van de B.V. Deze reële prijs is gelijk aan de marktwaarde van de auto op het moment van overdracht van de auto naar privé. Deze marktwaarde moet kunnen worden onderbouwd. Het is daarnaast verplicht om de verkooptransactie tussen de B.V. en de DGA schriftelijk vast te leggen.

Na de overdracht is er een vordering van de B.V. op de DGA ter hoogte van het verkoopbedrag, inclusief BTW. Dit kan worden afgewikkeld door middel van een overboeking door de DGA aan de B.V. of door uitkering van een dividend, netto ter hoogte van de vordering. Het is ook mogelijk om de auto aan een derde partij te verkopen en vervolgens door de DGA terug te kopen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de auto via een leaseconstructie in privé te financieren.

Fiscale verplichtingen

Een fiscalist kan u bijstaan bij het vinden van de meest geschikte oplossing voor het overdragen van uw zakelijke auto naar privébezit. Zo kunt u er zeker van zijn dat de overdracht plaatsvindt tegen een reële, zakelijke prijs en zullen de fiscale verplichtingen worden nageleefd.

Samengevat:

Overdracht zakelijke auto naar privébezit

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting:

  • Mag enkel bij bijzondere omstandigheden overdragen.
  • Alternatief: verkoop aan derde partij en terugkopen door ondernemer.

Voor DGA’s:

  • Kan zonder beperkingen overdragen naar privébezit.
  • Reële prijs gelijk aan verkoopwaarde op verkoopmoment.
  • Verkooptransactie schriftelijk vastleggen.
  • Vordering B.V. op DGA ter hoogte verkoopbedrag, inclusief BTW.
  • Afwikkelen via overboeking of uitkering dividend.
  • Mogelijkheid om auto via leaseconstructie in privé te financieren.

Fiscale verplichtingen:

  • Fiscalist kan bijstaan bij het vinden van de meest geschikte oplossing.
  • Zorgen voor reële, zakelijke prijs en naleving fiscale verplichtingen.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden in uw specifieke geval.